دبستان سروش 2

Linkedin Google

آخرین

اخبار

برنامه آزمون‌های ادبیات فارسی (پایه‌ی ششم) 

 

 

قابل توجهِ.....................

برنامه آزمون‌های پایه‌ی پنجم (اردیبهشت) 

 

 

قابل توجهِ.....................

مبعثِ پیامبر و سروشی‌ها........... 

 

رباتیک و سروشی‌ها........... 

 

برنامه آزمون‌های پایه‌ی ششم (اردیبهشت) 

 

 

قابل توجهِ.....................

برنامه تکالیف پایه‌ی ششم (اردیبهشت) 

 

 

قابل توجهِ.....................

باغِ کتاب........... 

 

برنامه‌ی غذا (اردیبهشت) 

 

 

قابل توجهِ.....................

میلادِ حضرت رسول اکرم (ص)... 

 

 

امیرکبیر... 

 

 

پژوهش‌سرا، سروش و...........


 

 

 


بیانیه ی خط مشی کیفیت مجتمع آموزشی سروش

مجتمع آموزشی سروش در همه ی عرصه های فعالیتش برای تحکیم جایگاه مدرسه به عنوان مدرسه ممتاز کشور ، و پرورش دانش آموزان متعادل رشدیافته در تمام ابعاد انسانی ضمن تعهد به رعایت قوانین و مقررات آموزش و پرورش و ارزش های نظام جمهوری اسلامی، رئوس خط مشی کیفیت خود را به جهت ارتقاء مستمر کیفیت و اثر بخشی خدمات آموزشی وپرورشی برای دستیابی دانش آموازان به سطوح عالی انسانی ، اعلام می دارد:


0

مدال های المپیاد کشوری

0

مدال های المپیاد جهانی

0

رتبه های زیر 1000 کنکور

0

رتبه های زیر 100 کنکور