آموزش

سایت محتوی الکترونیک بینجو

کلیک کنید 

 

سایت بینجو * قرآن پایه پنجم

 

سایت بینجو * قرآن پایه ششم 

 

 

برای مشاهده تکالیف و مطالب درسی ،کلاس و پایه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

             
     
             
     
             
             

Image result for flower clipartImage result for flower clipartImage result for flower clipartImage result for flower clipartImage result for flower clipart

             
 دپارتمان   زبان   دبستان   سروش 2
     

 برای مشاهده مطالب هر کلاس ، روی آیکون کلاس مربوطه کلیک نمایید . 

اطلاعیه های آموزشی

 

 

سه شنبه 10/4/     کلاس 6/1                                   فصل های 3 و 4 و 5

چهارشنبه 10/5/    کلاس های 6/2 و 6/3 و 6/4             فصل های 3 و 4 و 5

 

 

 

 

 

برنامه آزمون های پایه پنجم

آزمون

روز

 

 

 

آزمون

روز

ریاضی: فصل اول

7/30

دوشنبه

 

 

 

فارسی: فصل اول

7/24

سه شنبه