دومین گردهمایی اولیای پایه ششم

 

دومین گردهمایی اولیای پایه ششم روز سه شنبه 9/27/ از ساعت 15 الی 16.30

در دبستان سروش2 برگزار می گردد.

فایل های ضمیمه شده

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه