معرفی کادر اداری

 

نام : عبدالله شیرازی

 

 

 

 

نام : حمید رضائی 

 

نام : حسن ایروانی

معاون پایه پنجم

 

 

 

نام : رایین ابراهیمی

معاون پایه ششم

صادقی

 

نام : سیدمحمدرضا حسینی تجریشی

تحصیلات : کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

سابقه فعالیت : 18

سابقه فعالیت در سروش : 6

سوابق کاری : 

* همکاری با بنیاد نهج البلاغه

* همکاری با شرکت توسعه سرمایه گذاری امید(وابسته به بانک سپه)

* همکاری با شرکت بهینه پرداز

* همکاری با شرکت فناوری هیدروژن (مترجم نشریه تخصصی)

* ترجمه تخصصی خبر و ترجمه مقالات در حوزه های مختلف

* مربی تنیس

 

نام : قنبر خانی

سابقه فعالیت در سروش : 20

 

 

 

نام : ابوالقاسم خزایی

سابقه فعالیت در سروش : 5